מחירון בעלי מקצוע

מחירון חשמלאים :

מחירון ביקור חשמלאי
טווח מחירים: ₪150 - ₪250
מחירון ביקור חשמלאי (לילה)
טווח מחירים: ₪250 - ₪300
מחירון התקנת נקודת תאורה
טווח מחירים: ₪300 - ₪350
מחירון התקנת נקודת תלת פאזי למזגן
טווח מחירים: ₪600 - ₪650
מחירון נקודת מאור - עד 3 מטר
טווח מחירים: ₪120 - ₪150
מחירון נקודת טלפון עד 5 מטר
טווח מחירים: ₪200 - ₪300
מחיר עבור: כולל חציבה (ללא חציבה המחיר 120 - 150 )
מחירון נקודת לדוד שמש כולל מפסק
טווח מחירים: ₪650 - ₪950
מחירון נקודת מאור הדלקה כפולה
טווח מחירים: ₪180 - ₪220
מחירון בקורת חברת חשמל
טווח מחירים: ₪700 - ₪950
מחירון החלפה/התקנה של ממסר פחת תלת פאז
טווח מחירים: ₪500 - ₪700
מחירון התקנת לוח חשמל בסיסי
טווח מחירים: ₪700 - ₪800
מחיר עבור: כולל רכיבים
מחירון החלפת נקודת שקע חשמלי
טווח מחירים: ₪200 - ₪300
מחירון התקנת מפסק פחת חד פאזי
טווח מחירים: ₪280 - ₪300
מחירון התקנת נקודת חשמל למכונת כביסה
טווח מחירים: ₪450 - ₪500
מחיר עבור: ישיר מהלוח
מחירון התקנת נקודת חשמל
טווח מחירים: ₪180 - ₪300
מחירון התקנת נקודת חשמל חדשה
טווח מחירים: ₪200 - ₪350
מחיר עבור: נקודת חשמל חדשה בקיר גבס או בתעלה חיצונית
מחירון התקנת נקודת חשמל חדשה (בקיר בלוק/בטון)
טווח מחירים: ₪370 - ₪450
מחיר עבור: בקיר בלוק/בטון