מחירון בעלי מקצוע

תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר פיקס
אתר שירות פיקס הנו אתר ואפליקציה המפרסם בעלי מקצוע בתחומים שונים.
באתרנו SFIX.CO.IL (להלן "האתר") אתם יכולים למצוא פרסומים של בעלי מקצוע בסיווגים שונים ומחירון לכל סוגי העבודות מול בעלי המקצוע כפי שנמסרו על ידי מומחים בכל תחום ותחום ותפקידו של האתר הנו לעזור לציבור המשתמשים בו למצוא בדרך מהירה ויעילה את נותני השירות לפי סיווג ולפי מיקום גאוגרפי אותם הם מחפשים.
האתר נועד לשימוש פרטי בלבד, וכל התכנים והמידע שקיים בו כיום או בעתיד אינו באחריות מפעילת האתר ומפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לשנות תנאים וזאת ללא התראה מוקדמת.
הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את האמור בדף זה ובמידה ואינכם מסכימים לאמור הנכם מתבקשים להימנע מלעשות שימוש באתר.
כל האמור בזה זה מתייחס לכל אחד ואחת מציבור המשתמשים גם אם הטקסט מנוסח בלשון זכר בלבד או רבים.
במידה וישנה הפרה כלשהי לתנאי השימוש מפעילת האתר זכאית לנקוט בכל פעולה שנראית בעיניה כצודקת בנסיבות העניין כולל העברת פרטיך האישיים לצד ג'.
הגבלת אחריות:-
מפעילת האתר מגבילה את אחריותה לגבי השימוש באתר ולגבי ההסתמכות עליו, אך יחד עם זאת מפעילת האתר תפעל למצוא פתרונות הולמים במידת האפשר ככל שנתגלעו בעיות ו/או חילוקי דעות בין מזמין השירות לנותן השירות וזאת ללא כל התחייבות מצידה ו/או קבלת אחריות כלשהי על עצמה.
במידה והינך מפר את תנאי השימוש באתר למפעילת האתר הזכות לנקוט כנגדך בכל האמצעים שנראים בעיניה לפי כל דין ואף העברת פרטיך האישיים לצד ג'.

האחריות לטיב ואיכות ולמחיר השירות או המוצר אינו בשליטת מפעילת האתר ולא ניתן לפנות למפעילת האתר בטענה, תלונה, דרישה, תביעה כלשהי בגין כך.
כמו כן התכנים שמופיעים באתר הנם לצורך סיפוק אינפורמציה ואינם בגדר המלצה או עצה או חוות דעת מסוג כלשהו,
התכנים שנמצאים באתר מוצגים בהתאם להנחיותיהם של נותני השירות ואין מפעילת האתר אחראית על נכונותם של אותם תכנים ואין להטיל אחריות כלשהי על מפעילת האתר עבור אותם תכנים.
אין להעתיק או לעשות שימוש מלא או חלקי באתר ובתכניו בצורה מסחרית.
במידה שנפגעת מהתוכן שמצוי באתר הנך מוזמן לפנות למנהלי האתר אשר יבחנו את פנייתך ולבדוק את האפשרות לתקן ו/או לשנות את התוכן וזאת מבלי לקחת על עצמה התחייבות ו/או אחריות לכך.
חל איסור להעתיק, להעביר ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני האתר והפרת האמור משמעו הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני.
על ציבור המשתמשים שלא להפר את זכויות היוצרים והקניין הרוחני של אחרים ובמידה ונעשתה הפרה שכזאת הרי היא אינה באחריות בעלת האתר אשר אין לה את האפשרות לפקח ו/או לבדוק את כל התכנים שמועלים על ידי ציבור המשתמשים כמו כן חל איסור מוחלט לביצוע שימוש מסחרי במידע ובתכנים ובספרי הטלפון שבאתר.
מנהלי האתר קיימת הזכות בהתאם לשיקול דעתם לשנות ו/או להסיר את התכנים באתר באופן מלא או חלקי מבלי לגבות את התכנים ואפילו להפסיק את פעילותו של האתר באופן מוחלט.
במידה וישנה בעיית פרשנות באמור בתקנון זה תתקבל הפרשנות שהנה לטובת מנהלת האתר.
למנהלת האתר שמורה הזכות להוסיף ו/או לשנות את התקנון בכל עת שתחפוץ.
בעלי האתר מקווים להיות לכם לעזר ושתפיקו את המקסימום מהאתר תוך כדי הקפדה למתן שירות נאות ולענות על צורכי ציבור המשתמשים והמפרסמים ובכך להגדיל את כמות המשתמשים והמפרסמים כאחד.