מחירון בעלי מקצוע

אמנת שירות

אמנת השירות בין שירות פיקס לבין בעלי מקצוע באתר ובאפליקציה

- בעלי מקצוע שלא יעמוד בסטנדרטים המצוינים יוסר מהאתר לאלתר.

- הסרטונים שמופיעים בכרטיס עסק ( בעל המקצוע באתר ) ובאפליקציה נכונים ואמיתיים.

- הערכת זמן הגעה ללקוח ועמידה בזמנים.

- הסבר ללקוח על התקדמות העבודה והערכת זמן העבודה יינתנו בתחילת העבודה ע"י בעל המקצוע.

- התחלת העבודה לאחר הסכמתו של הלקוח/המזמין,ועד סיום העבודה הנדרשת כפי שהוסבר בתחילת העבודה.

- שימוש בחלפים מקוריים ותחליפים או משומשים יעשו רק לאחר ידיעתו של המזמין.

- בעל המקצוע מחויב לא לרמות/לשקר את המזמין משום סיבה שהיא,ומחויב לעמוד בהסכם שסוכם בתחילת העבודה.

- שמירה על ניקיון וסדר בסביבת העבודה.